Billes Tryckeri i Mölndal

Projekt

Billes tryckeri skulle bygga ut och vi fick i uppdrag av ABCD bygg att utföra en komplett fasad. Här monterades väggelement  och bärande takplåt från Ruukki och på detta en skivfasad från Steni samt samtliga övriga plåtslageriarbeten.